Acknowledgments

Jun Azumatei
Joelle Sambuc Bloise
Ralf Bürgin
Amanda Coulson
Kevin Curran
Matthias Diethelm
Markus Dietiker
Miho Doi
Roman Donzé «Akaritaste»
Yuka Egami
Michael Florentine
Hiroko Fujii
Kosuke Fujitaka
Claudio Gallasch
Hanspeter Giuliani
Sarah Grollimund
Anna-Lena Gugger
Katsumi Hama
Yusuke Hatori
Alexander Heine
Jurian Hermann
Sascha Hermeth
Ikuyo Hirakawa
Tetsuo Hamada
Linda Havenstein
Jon Hendricks
Keiko Hooton
Mako Idemitsu
Shihoko Iida
Kosuke Ikeda
Shingo Inao
Masatoshi Iwanaga
Mika Jyoshita
Sonoko Kanai
Hideyuki Kawai
Jung Hae KIM
Ai Kitajima
Hidenori Kondo
Maho Kubota
Tetsu Kubota
Kenji Kubota
Anna Liesch
Matthew Linley
Kenji Matsumoto
Syuta Mitomo
Shinichi Miyake
Tsutomu Mizusawa
Naoko Moriuchi (MOC Project)
Yvonne Müller
Alexandra Neumann
Kento Nito
Nobuko Okubo
Shinji Ohmaki
Ryoko Ohmaki
Kazuko Orimo
Dr. Eberhard Ortland
Saiki Otsuka
Philippe Pirotte
Christophe Prillard
Oliver Probst
Susanne Rennert
Daniel Roydoba-Mallows
Kaoru Sakurai
Tomoki Sakuta
Shugo Satani
Melanie Schaub
Michiko Schaub
Urs Schaub
Prof. Dr. Wolfgang Schneider
Karin Senn
Shuji Shimamoto
Masami Shiraishi
Senn Sören
Hildegard Spielhofer
Alexandra Stäheli
Yoko Stocker
Keiko Straub
Yumiko Sumikawa
Fumihiko Sumitomo
Aram Sürmeli
Dr. Naoki Takei
Mizuki Takahashi
Yuichiro Tamura
Koichi Tanibe
Reiko Tomii
Midori Tsuboi
Megumi Tsuchiya
Muneteru Ujino
Kaori Umakoshi
Lynn Catania Voeffray
Ruth Walther
Margareth Warburton
Kozue Watanabe
Shinya B Watanabe
Hiroko Yamaguchi
Minoru Yasuda
Vivi Ying He
Takahiro Kaneshima
Keiji Terai

Studienzentrum Kulturmanagement der Universität Basel
Die Hochschule für Gestaltung und Kunst
I&S BBDO Inc
VG Bild-Kunst
Art Tower Mito